top of page
המופע של חן מרגלית

מופע ג'אגלינג בערבית

מופע אש

אני מודה- המבטא שלי במופע הג'אגלינג בערבית לפעמים מתעתע, 

ובהחלט יש עוד מה לעבוד על הדיקדוק...

אבל אחרי הופעה מספר פעמים אל מול אוכלוסייה דוברת ערבית בלבד, אני יכול לומר באופן חד משמעי: המסר עובר! 

המופע זהה בתוכנו ל"המופע של חן מרגלית" אך השפה כאמור, שונה.

במידה והקהל דובר בחלקו עברית, ניתן לתרגם סימולטנית.

את השפה הערבית אני לומד בצורה עצמאית, תוך כדי תרגולים אקראיים ומתוכננים עם דוברי ערבית.

הופעות ג'אגלינג נוספות:

bottom of page