מה ההפתעה?

הפתעה או בעברית- סופרייז, היא מה שאני לא אגלה לך. 

איפה ההפתעה מתקיימת?

 

רמז א:

בקומה בה אנחנו נמצאים

רמז ב:

לא מגלה לך!!!!

לכי תחפשי!